Zhůří – Haidl

Došla haidelské vysoké pláně, odkud přehlédneš celou mohutnou soustavu centrálního prahorstva: pohlédneš rovně před sebe a vidíš nablízku zelenou báni Antýglu šedímy skalami korunovanou, pak Diebstein (Lapka ), dále Schwarzberg ( Černá Hora )…vlevo od něho horu řečenou Martin Luther, v mlhavé dáli v modrý závoj zahalený dlouhý hřbet Plattenhausenu ( Blatný vrch ) a za ním trochu napravo krále a pána všeho toho bez konce se vlnícího, stejně temnězeleného a přece v záhybech, útvarech  a ve výši své neskonale rozmanitého horstva, mohutný Roklan o dvouch hlavách, hlubokým sedlem oddělených.

Karel Klostermann – V ráji Šumavském

Pokračovat ve čtení „Zhůří – Haidl“

Na cestě z Rehberka do Mádru

Jednoho krásného letního dne ubíral se po bídné silnici, která vede z Rehberka přes Chýnice – Tetov do Mádru, mladý, švarný muž v mysliveckém hávu…

Vlevo, as tisíc kroků nedaleko a dosti hluboko pod ním, hučela řeka Vydra…

Na protějším –pravém- břehu říčky vypínala se preisleitenská sytě zelená stráň, skoro úplně bez lesa, jenž ji druhdy pokrýval. Tu a tam na vysoké, dosti srázné té stráni stráni drobné chaloupky, po jedné, po dvou, malinké stáje, stodůlky a kůlničky o sobě.

Karel Klostermamm – Ze světa lesních samot

Pokračovat ve čtení „Na cestě z Rehberka do Mádru“

Vchýnice – Tetov

 

Vchýnice - Tetov

Dědina Vchýnice-Tetov leží ve východním a jihovýchodním svahu Adamsberka; chalupy vesměs stejné, dřevěné, tu a tam na kamenné podezdívce spočívající, s lomenicemi postrannými, běží podle cesty z Rehberka do Mádru vedoucí; každá stojí na příslušícím k ní lánu úzkém, ale dosti dlouhém, sbíhajícím v podobě pravidelného obdélníku s nejvyššího hřbetu jmenované hory až do hluboko do údolí Vydry, kde levý břeh tvoří mez.

Karel Klostermann: Kam spějí děti.

Pokračovat ve čtení „Vchýnice – Tetov“

Obrázky z ráje Šumavského

Krása, tajemnost a půvab Šumavy je už vykreslen na spoustě fotografií, publikací a knížek. Já sám, jako milovník Šumavy jsem kdysi hledal knihy od Karla Klostermanna, jehož díla byla zmiňována v turistických průvodcích. A našel jsem je v antikvariátu vydané Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění v roce 1956. Zaujalo mě, jak Karel Klostermann jako očitý svědek popisuje ve svých románech Šumavu jako odlehlý kraj s neprostupnými pralesy, nebezpečnými bažinami a krásnou ale drsnou přírodu. Ale taky konec této divočiny, kdy ničící vichřice 26.října 1870 zporážela celé hvozdy. Následovala kůrovcová kalamita a potom už nikdy nic nebylo jako dříve. Klostermann své příběhy psal realisticky, barevně a poutavě, že jeho obrázky ze Šumavy mám pevně uložené v paměti. A jako fotograf jsem se vydal na místa, která popisuje ve svých dílech. Co jsem našel, uvidíte v mých obrázcích z ráje Šumavského.

Klostermanova vyhlídka nedaleko Srní

Mader – Modrava

 

Modrava vznikla jako rybářská osada. První dochovaná zmínka o Modravě se datuje do roku 1614 a je spojena s pronájmem velice dobře zarybněného Modravského potoka. Modrava, německy Mader a přilehlé okolí je dějištěm románu Karla Klostermanna Ze světa lesních samot. 

Z mého putování fotografa po Šumavě pohledem Karla Klostermanna. V jeho románech a povídkách ze Šumavy je vykreslen život tohoto odlehlého kouta Čech.

Pokračovat ve čtení „Mader – Modrava“