Geoturistická stezka „DAWNA KOPALNIA BABINA“

Úžasná učebnice pro geology, zajímavé lokace pro fotografy a vůbec zajímavý tip pro další výlet. Geoturistická stezka „Dawna kopalnia Babina“, nedaleko Leknice v Polsku. Jedna se o území bývalých povrchových i hlubinných dolů na Lignit a keramické jíly.

Jeden ze vstupů na geostezku.

Těžko se toto místo popisuje, to se musí vidět, cítit a vnímat osobně. Četné nádrže kyselé důlní vody, které se zde nacházejí, jsou výsledkem důlních prací – těžba lignitu, keramických jílů a křemenných písků.  Voda v jezírkách má kyselé Ph 2 – 4, což je rozmezí mezi octem a rajčatovou štávou, a vysokou koncentraci síranových iontů a těžkých kovů, především železa. 

 

Asi v půlce geostezky jsem si uvědomil jednu věc. Celou dobu jdu pohodlnou cestou hustým lesem. Ale podle informačních cedulí jsem uprostřed areálu,  kde kolem dokola byly doly a těžba skončila v šedesátých letech minulého století. Vidim, že příroda si opravdu dokáže vzít zpět, co jí člověk vezme.

Areál má tři vstupy a trasa má celkem 5 kilometrů. Není to okruh, takže pokud neprojíždíte na kole, čeká vás stejná cesta zpět. Víc informací se dočtete na oficiálních webových stránkách níže ale musíte si je přeložit z Polštiny.

Vstup do podzemního dolu ve dvacátých letech dvacátého století… …a dnes po zatopení šachty vodou.

Geopark v Leknici se nachází trochu dále od našich hranic, přibližně 100 kilometrů od Hrádku nad Nisou směrem na sever. Ale nedaleko je největší park v anglickém stylu ve střední Evropě – Bad Muskau. A hned vedle je azalkový a rododendronový park v malé vesničce Kromlau s „Rakotzbrücke“,  Ďáblovým mostem.

Webové stránky geoturistické stezky.

Park knížete Pücklera Bad Muskau  

Rododendrovový park Kromlau