Zhůří – Haidl

Došla haidelské vysoké pláně, odkud přehlédneš celou mohutnou soustavu centrálního prahorstva: pohlédneš rovně před sebe a vidíš nablízku zelenou báni Antýglu šedímy skalami korunovanou, pak Diebstein (Lapka ), dále Schwarzberg ( Černá Hora )…vlevo od něho horu řečenou Martin Luther, v mlhavé dáli v modrý závoj zahalený dlouhý hřbet Plattenhausenu ( Blatný vrch ) a za ním trochu napravo krále a pána všeho toho bez konce se vlnícího, stejně temnězeleného a přece v záhybech, útvarech  a ve výši své neskonale rozmanitého horstva, mohutný Roklan o dvouch hlavách, hlubokým sedlem oddělených.

Karel Klostermann – V ráji Šumavském

Cesta z Horské Kvildy na Zhůří

Úryvek z románu V ráji Šumavském líčí scénu, kdy stará Girglová jde pěšky přes Zhůří do Kašperských Hor pro doktora. Už ta samotná cesta mě zaujala. Vzdálenost je cca 10 kilometrů. K tomu si připočtěte v jakých botách asi šla a jaké byly tenkrát cesty …Ale což dbala matka děsné této cesty! ˇUháněla, byť noha tu se bořila v bahno, tam narážela o kamení a potměšilé kořeny…Jednou tu cestu dám taky. Dnes ze Zhůří do Kašperských Hor vede pohodlná cesta po zelené turistické značce. Tou cestou věnuju tichou vzpomínku Karlu Klostermannovi a všem statečným lidem ze Šumavy. 

 

Torza bývalé osady Zhůří

Zhůří – Haidl

Zaniklá obec Zhůří u Rejštejna (Haidl) se nachází při silnici z Rejštejna do Horské Kvildy na vrcholu Huťské hory ( 1187m.n.m. ). Územím osady vedla již ve 14. století kašperskohorská větev . Osada vznikla někdy okolo roku 1720. Její obyvatelé převážně pracovali v nedaleké sklárně Stará Huť. V roce 1900 v obci stálo 20 domů, kaple sv. Václava a žilo zde celkem 168 obyvatel německé národnosti. Po odsunu původních obyvatel tento prostor v roce 1952 obsadila armáda a ves byla zbořena.

 

Zhůří v minulosti

Zhůří v minulosti

Zhůří dnes

Zhůří dnes

 

 

Zhůří leželo na Zlaté stezce
Osada ležela na Kašperskohorské větvi Zlaté stezky

Zhůří u Rejštejna je kouzelné místo s úžasnými rozhledy po krajině centrální Šumavy a zároveň Šumavskou Květnicí. Na horských loukách roste mnoho vzácných rostlin. Na Zhůří ale nejsou chráněny jenom jednotlivé druhy ale celá stanoviště a to hned na evropské úrovni. A přesto, že tato vzácná část Šumavské krajiny je v chráněném Národním parku, je zde v plánu výstavba obytných a rekreačních domů. Podrobnosti o Zhůří i plánované výstavbě najdete v odkazu pod článkem. Často se sem ve vzpomínkách vracím, ležím v trávě, vdechuji opojnou vůni léta a nechávám se unášet klidem jedinečností tohoto místa. Tak možná jsem tu byl naposled. 

Na horské louce s výhledem na centrální Šumavu.

 

Silnice z Horské Kvildy do Kašperských Hor. Vpravo pod lesem stávala osada Zhůří.

Něco o historii Zhůří, významu místa a problematiky plánované výstavby