Vchýnice – Tetov

 

Vchýnice - Tetov

Dědina Vchýnice-Tetov leží ve východním a jihovýchodním svahu Adamsberka; chalupy vesměs stejné, dřevěné, tu a tam na kamenné podezdívce spočívající, s lomenicemi postrannými, běží podle cesty z Rehberka do Mádru vedoucí; každá stojí na příslušícím k ní lánu úzkém, ale dosti dlouhém, sbíhajícím v podobě pravidelného obdélníku s nejvyššího hřbetu jmenované hory až do hluboko do údolí Vydry, kde levý břeh tvoří mez.

Karel Klostermann: Kam spějí děti.

Fotografie osady z archívu Emila Kintzla

Dnešní stav 

Osada dnes již neexistuje. Stála roztroušená podél cesty ze Srní  na Modravu. Jak dále popisuje Klostermann ve svém románu Kam spějí děti, byla osada Vchýnice-Tetov koupena v roce 1780 prvními osadníky . Ti koupily pralesem pokryté stráně od hraběte Kinského ze Vchýnic a Tetova, jemuž na počest pojmenovali nově založenou , pralesu vyrvanou osadu. Dnes už tu nenajdete vůbec nic, jen fragmenty kamenných podezdívek chalup.  Místo, kde stála osada najdete na červené turistické cestě z Modravy na Rokytu. Je to kouzelná cesta loukami po svahu Adamovy hory a hluboko pod vámi je slyšet šumění Vydry.

 

Na červené turistické stezce z Modravy směrem na Rokytu