Perla románského stavitelství v Čechách – kostel Sv. Jakuba v obci Jakub

Léta po narození páně 1165 , já Daniel, nehodný sice ale z boží milosti třináctý biskup Pražský, měsíce jedenáctého, dne měsíce devatenáctého, za panování Fridricha, římského císaře a za časů Vladislava, slavného krále Čechů…tak začíná nejstarší zpráva o kostele Svatého Jakuba u Kutné hory, jenž se našla při stavebních úpravách v roce 1846. A tam jsme se vydali s kamarádem Daliborem na další cesty za historií.


Kostel Sv. Jakuba ve vsi Jakub u Kutné Hory je unikátní památka románské architektury u nás. Dala ho postavit paní Marie, vdova po Daliborovi ze Švabenic, jenž chtěla touto stavbou odčinit klatbu, která byla vynesena nad jejím mužem pro vzpouru proti králi Vladislavovi II.
Jak dokládá autentika nalezená při opravách v roce 1846, král Vladislav II. osobně se svojí manželkou Juditou a pražským biskupem Danielem slavnostně otvírají tento kostel
19 listopadu 1165.

                                                                                                    

 

Jednolodní podélný tribunový kostel s apsidou na východě, se západní věží a emporou byl postaven v osadě s původním názvem Vrch Svatého Jakuba. Západní kamenná pavlačová tribuna je vynášena třemi arkádami a dvěma sloupky s krychlovými hlavicemi. Tento typ kostela s rozšířenou západní tribunou vycházel z domácí tradice. Co však kostel činí výjimečným je pojetí vnějšího pláště a zejména výzdoba jižního průčelí. Přízemí a patro člení slepé arkády ozdobené pískovcovými desky s figurami provedenými v tzv. vysokém reliéfu.

     

Že autor reliéfů ani stavebníci neznali přesný rozměr figur, které byly dopraveny již hotové, dokazuje přizpůsobení meče a nohou klečících postav, které byly osekány až na místě. Podle historických souvislostí je pravděpodobné, že byly určeny pro nějaký větší kostel a do Čech se dostaly jako válečná kořist z tažení Vladislava II. na Milán.

 

  

 

Poutě ke hrobu sv. Jakuba do Španělského Santiaga de Compostela byly ve 12. století velmi rozšířené a zřejmě k nim měla úzký vztah i rodina fundátorky Marie, která se rozhodla
sv. Jakubovi věnovat kostel s oslavným průčelím. Kostel sv. Jakuba dokazuje naše styky s kulturními centry na jihu a západě Evropy ve dvanáctém století.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.