Kostnice v Kutné Hoře

Proč tam jet:  Tisíce lidských kostí kolem vás. Přítomnost smrti na každém centimetru čtverečním a přitom alegorie naděje a vzkříšení. To je Kostnice v Kutné Hoře.

Kaple či kostel Všech svatých je pozdně gotická stavba (kolem r. 1400), patrně na místě staršího kostela. Je to čtvercová patrová stavba se dvěma štíhlými šestibokými věžemi v průčelí. Ve spodní části je známá kostnice, patrová část má kolem terasu a v průčelí mezi věžemi barokní štít se sochou Panny Marie od M. V. Jäckela z roku 1708.
Na místním hřbitově byla za dob krále Přemysla Otakara II. rozhozena hlína ze Svaté země. Na hřbitově byli pohřbeni mrtví z morové epidemie roku 1318, asi 30 tisíc mrtvých.
Kosti byly ukládány do spodní kaple v dobách po husitských válkách, kdy byl hřbitov postupně rušen. Vnitřek upravil v roce 1709 významný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Z téže doby patrně pochází i oltáře a výzdoba z kostí, dnešní podoba pochází z období opravy v roce 1870. Celkem se odhaduje, že jsou zde pozůstatky asi 40 000 osob.
Bizarní výzdoba podtrhuje alegorický význam kaple jako místa, kde se čeká na vzkříšení a na boží království, kde není už smrti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.